Урок – лекція з елементами бесіди - Постать Івана Франка в духовному просторі України. Сторінки його життя. 10 клас урок

^ Урок – лекція з елементами бесіди

Тема уроку. Іван Франко. Поема «Мойсей».

Мета уроку:


здійснити ідейно – естетичний аналіз твору, показати образ Мойсея як пророка, як земної людини, з вірою і сумнівами, любов’ю і болем, проводиря мас. Виховувати принципи загальнолюдських норм моралі: почуття гуманізму, любові й оптимізму, віри в ідеали добра й справедливості, національної гідності.

Хід уроку.

І. Мотивація навчальної діяльності учнів.

1. Оголошення теми і мети уроку.

2. Вступне слово вчителя.

Коли на східній Україні засяяв геній Шевченка і зупинив своєю могутньою силою масовий перехід української інтелігенції, за Гоголівським взірцем, у стан російської культури, відкривши перспективу культурної праці для власного народу, то Галичина ще пам’ятала, як Росія допомагала Австрії придушувати угорське повстання 1848 року, не кажучи вже про польське 1831 року – отож Росія уявлялася їй непереможною державою. А коли Австрія в 1850 році, після поразки в Італії, майже повністю віддала Галичину у володіння Польщі, яка одразу взялася за визиск та колонізацію краю, то всі сподівання на порятунок консервативне галицьке суспільство вбачало тільки в Росії, гадаючи, що російський цар мусить приєднати єдиновірних братів – слов’ян до своєї імперії.

Поборники таких поглядів, так звані «москвофіли», мали у Львові свою газету «Слово», в якій доводили марність і навіть шкідливість заходів з розвитку української мови та культури, бо ніяких українців нема (у Галичині українці називали себе русинами, від слова Русь), а є єдиний руський народ від Карпат до Камчатки.

Валуєвський циркуляр 1863 року – документ, що завдав надзвичайно важкого удару очоленому Шевченком і Кирило – Мефодіївськими братчиками національному відродженню на Наддніпрянщині. Царизм надавав «Москвофілам» допомогу, зокрема й матеріальну, спрямовану на придушення українського національного руху в Галичині.

І хоч Польща плекала далекосяжні наміри оволодіти Галичиною, боротьба москвофілів з українським відродженням була їй на користь. У Галичині, Буковині та Угорській Україні серед попівства та урядовців дуже поширювалось москвофільство. Усе українське осміювалось, з мови глузували, стало модно зрікатися своєї національності. Тільки невелика частина української інтелігенції, здебільшого молодь, пильно стежила за тим, що діялось на Наддніпрянщині. Як святу книгу українського народу переписували вони Шевченкового «Кобзаря», Східна Україна була для них праматір’ю, що породила героїв козацтва, дала світові Сковороду і відчуття єдності з нею було предметом їх національної гордості. Цих нечисленних подвижників на ниві українського національного відродження в Галичині називали «народовцями».

У такому безпросвітному мороці само знищеної боротьби і міщанської байдужості до свого майбутнього зустріла Галичина трагічний для долі України указ 16 травня 1876 року, коли одним махом самодержавної російської сокири підтиналась під корінь сама ідея загальноукраїнського визвольного руху. Було заборонено всяке друковане українське слово (навіть пісенні тексти до нот), діяльність Київського Географічного товариства, яке за короткий час згуртувало визначних учених світового рівня: істориків Антоновича і Драгоманова, етнографів Чубинського і Рудченка, чим заявило світові про існування української нації.

Серед молодих патріотів Галичини чільне місце посідали Іван Франко, Василь Стефаник, Лесь Мартович, Михайло Павлик, Марко Черемшина, буковинець Юрій Федькович та багато інших, чий внесок у пробудження нації, вагомий. Молодь зриває маски з «москвофілів», організовує бібліотеки по селах, популяризує твори Т. Шевченка та інших діячів зі Східної України. І якщо на Східній Україні політичний пульс життя народу занепадає, то в Галичині український рух набирає сили.

Матеріально вбога перенаселена Галичина за якихось два десятиліття робить такий гігантський крок на шляху національного відродження, на який не спромоглася Велика Україна в царській Росії за ціле століття. Галичина першою усвідомила, що свобода українського народу повинна говорити не по-польськи, на по-російськи, а рідною мовою.

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок.

Як біблійний Мойсей, що один знав шлях ізраїльського народу до волі, Франко серед ідейних пошуків вселюдського визволення, що охопили тодішню Європу, зокрема й Австрію, бачив шлях до свободи українського народу насамперед у боротьбі за національне відродження. Свої почуття і філософські міркування про це, про вічні істини, задля яких має жити людина, знайшли поетичне втілення в геніальній поемі «Мойсей», написаній в 1905 році.

ІІІ. Засвоєння нових знань.

 1. Створення поеми.

Образ біблійного пророка Мойсея жив у творчій свідомості поета впродовж усього його мистецького шляху. Мотив пророчої самозреченості присутній уже в «Каменярах», які «рівняють правді путі», знаючи, що «щастя всіх прийде по наших аж кістках».

Працюючи над поемою, Франко використав багатющий історико – культурний матеріал з життя давніх євреїв, досконально проштудіював їх міфологію, релігію, історію, а також географію Ізраїлю, Палестини, Єгипту.

Про Мойсея писали поети Олександрії, у скульптурі його відтворив Мікеланджело, в розписах Кирилівської церкви в Києві зобразив Врубель, в ораторії «Ізраїль в Єгипті» возвеличив Гендель та багато інших діячів світової культури.

І. Франко цікавився й теологічними розвідками про Мойсея, вважаючи його грандіозною фігурою в історії людства.

Робота над поемою йшла досить швидко. Перша її редакція була без «Пролога». Його створив поет на прохання видавця до другого видання. «Пролог» - завершений поетичний твір, «політичний заповіт українському народові», як назвав О. Білецький, пророкування його долі. Цей факт свідчить про те, що створивши поему, Франко не вичерпав теми до кінця, а продовжував жити нею. Пророк вмирає на шляху, не побачивши наслідків свого труду. Тож тепер, коли доля послала йому таку нагоду, загострив увагу читача на вірі у відродження української нації, на вірі, що труди пророків – патріотів не пропадуть марно, а заколосяться дорідним урожаєм у майбутньому.

Вірю в силу Духа

І в день воскресний твойого повстання.

Як і в поемі, в «Пролозі» домінують настрої пекучого болю за рабство свого народу та палкої віри в його майбутню свободу. Поетова віра вмотивована: бо не може ж довіку бути в рабстві народ, в мові якого «іскриться і сила й м’якість, дотеп і потуга, і все, чим може вгору дух підняться», і край, «политий кров’ю» борців за волю. Свою віру поет вручає народові як запоруку перемоги.

Висновок. Біблійна тема осмислювалась і опрацьовувалась Франком на національному ґрунті, прищеплювалась до національного дерева культури, історії і психології рідного народу.

 1. Тема твору.

«Основною темою поеми я зробив смерть Мойсея як пророка, не признаного своїм народом. Ся тема в такій формі не біблійна, а моя власна, хоч і основана на біблійнім оповіданні», - так писав Іван Франко в передмові до другого видання поеми. Мойсей як провідник народу, просвітитель і борець за його свободу, охоронець народних традицій, що знає ціну їм для збереження високої духовності нації, був для Франка психологічно близьким. Поет проводить свого героя тими шляхами боротьби з оточенням і самим собою, якими пройшов сам, шукаючи істину і прийшовши до примату духовного над матеріальним.

3. Жанр. Ліро – епічна філософська поема на біблійну тему. Для повнішої реалізації ідейно – тематичного задуму Франко розширює рамки біблійного сюжету про Мойсея, вводячи діалоги з Азазелем, втіленням злих сил, що переслідують людину впродовж усього життя. В уста Мойсея вкладає притчу, якої немає в біблійних оповіданнях, про те, як дерева обирали собі короля. Своїм глибоким філософським змістом вона наводить читача на роздуми про місце окремої людини серед людей та історичну значущість кожного народу в історії світової культури.

Перенісши біблійний сюжет на рідний грунт, Франко створив багато проблемний філософський твір, який «сягає корінням історичної долі українського народу, зачерпнувши при цьому страдницької долі свого геніального творця». Поема є дороговказом і пересторогою для української нації сьогодні, коли вона виходить з льоху на шлях своєї державності.

4. Біблійна основа поеми. (дивись «Біблія»)

Помер Мойсей віком 120 літ.

 1. Ідейно – естетичний аналіз поеми.

Реферат учня «Тема свободи в українській поезії».

Вчитель. Біблійний матеріал передається засобами реалістичного зображення. Завдяки яким читач спостерігає події, вчинки героїв.

Трагедія самотності Мойсея, вигнаного і не визнаного своїм народом, - це трагедія великого Франка, що не знав у житті ні спокою, ні достатку, невсипущо трудився на нивах громадського життя, аби вирвати український народ зі стану анабіозу.

Цю головну думку поеми поет підтверджує у «Пролозі». Він перейнятий гострим болем і сумом за талановитий свій народ, що перетворився в «паралітика на роздорожжю». Цей рабський стан рідного народу палив душу поета пекучим соромом. Та гнітючий настрій у ІІ частині змінюється – поета осяює пророче просвітління, тверда віра у щасливе майбутнє українського народу.

Та прийде час, і ти огнистим видом

Засяєш у народів вольних колі,

Труснеш Кавказ, вбережешся Бескидом,

Покотиш Чорним морем гомін волі

І глянеш, як хазяїн домовитий,

По своїй хаті і по своїм полі.

Поет і нас закликає вірити в його пророцтво і в безсмертя народу – велетня.

Бесіда за змістом:

(бути охоронцем людської духовності)

Кожду ж крапельку крові тих слуг

І чад своїх найкращих

Буде мстити Єгова на вас

І на правнуках ваших.

Ця істина перевірена вічністю. В цьому Іван Франко має спільні думки з пророцтвом Тараса Шевченка, звернені до «ненарожденних» земляків своїх:

Схаменіться! Будьте люди,

Бо лихо вам буде.

Висновок. (вчитель).

Посіяні Мойсеєм зерна віри в свободу не вмирають разом із ним. Після смерті пророка естафету боротьби підхоплюють його учні і досягають успіхів.

А коли народ єдиний у своїх прагненнях, в основі яких лежить свобода рідного краю, заповідана предками, то перемогу він здобуде.

Отже, звертаючись до біблійної теми про Мойсея, Франко геніально передбачив катаклізми, які чекають український народ на шляху до визволення і створення своєї державності, заповів бути одностайними у цій священній боротьбі і в основу свого заповіту поклав пророчу віру в перемогу.

Образ Мойсея.

План

Вчитель. Мойсей залишається дивовижною постаттю в історії людської культури тому, що йому вдалося довгий шлях своїх життєвих змагань пройти на зіткненні земного і вічного і залишити для свого народу життєво важливі заповіти на довгі віки.

Домашнє завдання. Дати усні відповіді на запитання:

 1. Чим характерне суспільне життя Галичини наприкінці ХІХ століття?

 2. Що відрізняє біблійний сюжет про Мойсея від сюжету поеми Івана Франка?

 3. Чим досягає демон своєї мети , спокушаючи Мойсея відмовитися вірити Богові, і, якщо ні, то чому?

 4. Наявність зла (образ Азазеля) – помилка світобудови чи свідчення гармонійності буття?

 5. Які причини самотності Мойсея і Франка?

 6. Чому І. Франко порівнює долю українського народу і єврейського?

 7. Чому в критичній літературі поема трактується як заповіт українському народові?

Література

  1. Демчик О. Нестандартні уроки з української літератури 9 – 11.- Тернопіль: підручники і посібники, 2000.-142 с.

  2. Уманський О. Життєпис комедійного героя  Українська мова і література в школі. - 2004.- №83

  3. Історія української літератури ХХ ст.. у двох книгах. Книга перша за ред.. В. Донченка. - К.: Лебідь, 1994.-772с.

  4. Падалка Н.І. Вивчення творчості І. Карпенка-Карого (І. Тобілевича) в школі. – К.: Радянська школа, 1970. – 150 с.

  5. Українська література. 10 клас: Хрестоматія – довідник. / Упорядник О. І. Борденко. – Х.: Видавництво «Ранок», 2010

  6. Шевченко З. Про сучасний підхід до шкільного аналізу творів Івана Франка.  Диво слово. -2000.-№10.-с.43-47

  7. Мовчан В. В. та інші. Українська література 11 клас.-Ірпінь:2001 – 492с.

  8. Українська література. 11 клас; Хрестоматія  Упор. Р.В. Мовчан, Ю. І. Ковалів. - К.; 2000.

  9. Слово про Олеся Гончара: Нариси, статті, листи, есе, дослідження. – К.: Рад. Письменник, 1988. – 631 с.

  10. Неділько В. Я. Вивчення творчості Олеся Гончара: Посібник для вчителів. - К.: Рад. Школа, 1987.-188.с.

  11. Марко В. П., Клочек Г. Д., Панченко В. Є., Поляруш О. Я., Барабаш С. Г. І вічна таїна слова. Аналіз великого епічного твору: Посібник для вчителя. - К.: Рад. Школа, 1990.- 204 с.

Для нотаток

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для нотаток

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3199005463149991.html
3199133113496935.html
3199233121716123.html
3199295701957068.html
3199325933118266.html